Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne

ul. Towarowa 14
65-114 Zielona Góra

       tel. (068) 452 16 61
tel./fax: (068) 452 17 00

e-mail: sekretariat@zach-tow-edu.zgora.pl


Rok założenia: 1993

Status: stowarzyszenie

 

Cele działania

kształcenie w poszukiwanych zawodach i specjalnościach, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, wspieranie inicjatyw lokalnych, integracja środowiska kulturalno-oświatowego, wspieranie inicjatyw oświatowych, kontakty z krajowymi i zagranicznymi organizacjami edukacyjnymi.