Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze

Informacja o szkole
Policealne Studium Techniki Dentystycznej powstało w 1999 roku. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. (Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej z dnia 10.02.2000. nr ew. 4321/01/2000 Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze). Mieści się przy ul. Towarowej 14 w Zielonej Górze.

Jesteśmy jedyną szkołą w regionie lubuskim kształcącą techników dentystycznych.

Kadra
Zajęcia w Policealnym Studium Techniki Dentystycznej prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z wieloletnim doświadczeniem z zakresu techniki dentystycznej, ortodoncji i materiałoznastwa.

Zajęcia praktyczne prowadzone przez wykładowców z praktyką zagraniczną, dysponujących nowoczesną wiedzą, sprzętem i aparaturą.

Program nauczania
Nauka w szkole trwa 2,5 roku (pięć semestrów) i jest prowadzona w oparciu o dokumentację programową 322[09]MZiOS1998/6/29. Zgodnie z programem odbywają się zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja
 • Anatomia z elementami fizjologii
 • Materiałoznawstwo
 • Modelarstwo
 • Pracownia techniki dentystycznej
 • Pracownia techniki ortodontycznej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wychowanie fizyczne

Podsumowaniem cyklu nauczania jest egzamin dyplomowy, który umożliwia uzyskanie dyplomu technika dentystycznego równorzędnego z dyplomem państwowego medycznego studium zawodowego.

Informacja o naborze
Kandydaci starający się o przyjęcie do Policealnego Studium Techniki Dentystycznej muszą spełniać następujące warunki:
 • Ukończona szkoła średnia (liceum, technikum)
 • Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
 • Predyspozycje do pracy w zawodzie technika dentystycznego
 • (Uzdolnienia plastyczne, wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne)

Kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 3 fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Podanie - kwestionariusz (druk ustalony przez szkołę)
Kontakt
Policealne Studium Techniki Dentystycznej

ul. Towarowa 14
65-114 Zielona Góra

      tel.: (068) 452 17 00
tel./fax: (068) 452 16 61


e-mail: biuro@szkola-dentystyczna.zgora.pl
           www.szkola-dentystyczna.zgora.pl
Nauka w szkole jest płatna.